Peklo mezi středoškoláky (ale nebojte se)

Dne 11. března 2024 „vstoupil“ J. K. Šlejhar mezi středoškolské studenty.

Stalo se tak prostřednictvím literárního pásma, které pro studenty Obchodní akademie Vinohradská v Praze 2 uspořádal jejich profesor češtiny Mgr. Vladimír Císař ve spolupráci s editorem nově vydávaného Díla J. K. Šlejhara PhDr. Zdeňkem Beranem, Ph.D.

Šlejhar rozhodně není autorem, po kterém by středoškoláci bez rozpaků sáhli. Časový odstup od jeho díla je více než 100 let, jeho bohatý, obrazotvorný jazyk je těžký i pro starší a zkušenější čtenáře a výklad jeho děl není součástí středoškolských (ani gymnaziálních) učebních osnov.

Jak však zdůraznil V. Císař, je dobré, aby studenti o autorovi věděli, dokázali ho zařadit nejen časově, ale i formálně k českému naturalismu, a aby měli povědomí o existenci češtiny bohatší, barvitější, než na jakou jsme všichni bohužel zvyklí dnes, kdy není úniku před plochým, lexikálně chudým a mnohdy gramaticky chybným jazykem veřejných médií a katastrofální jazykovou podobou každodenní e-mailové a SMS komunikace.

V. Císař představil autora románem Peklo (z roku 1905), který patří mezi nejlepší Šlejharova díla a k mladému člověku může promluvit i dnes. Tíha osobní odpovědnosti a povinnosti, jejíž první a jediné porušení způsobí katastrofu, milostné vzplanutí, které zboří dosavadní hrdinův život i pohled na sebe sama, to vše umístěno do jediné halucinacemi naplněné noci a do jediného apokalyptického místa, pro něž autor zvolil cukrovar se všemi jeho divokými barvami, hlukem, pachy, s používanými jedy, s otrockou i dětskou prací, vybízí k uvažování o analogických pekelných hrůzách současnosti.

Součástí pásma byl film V. Císaře, který obrazem a slovem představil Šlejharův život. Z. Beran studentům přiblížil nejdůležitější rysy Šlejharova díla i vlastní zkušenosti editora s autorovým jazykem, s rukopisy a původními časopiseckými či knižními vydáními při přípravě dosavadních svazků Díla JKŠ.

Studentské předčítání úryvků Pekla doprovázené reprodukovanou hudbou pak ozřejmilo všem, jaké nároky na čtení i poslech Šlejharovo dílo má. Přesto se, jak doufáme, alespoň někdo z účastníků tohoto pásma ke čtení J. K. Šlejhara jednou, třeba po letech, vrátí.

Nakladatelství LEVYN děkuje Vladimíru Císařovi a Obchodní akademii Vinohradská za uspořádání této akce.
(text a foto Michaela Malinová)

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout