J. K. Šlejhar v bohemistickém semináři

Dne 4. března 2024 hostoval v magisterském semináři bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D., s přednáškou o J. K. Šlejharovi.

Přednášku uvedla Mgr. Jana Vrajová, Ph.D., vedoucí Literárněvědné sekce Katedry bohemistiky.

Z. Beran, editor právě vydávaného Díla J. K. Šlejhara, hovořil o Šlejharově osobnosti a jejím otisku v autorově tvorbě, o hlavních rysech Šlejharových děl a jeho přínosu českému naturalismu a modernismu. V neposlední řadě přiblížil vlastní editorské zkušenosti se Šlejharovými texty, včetně úskalí komparace rukopisných, časopiseckých a starších knižních verzí titulů nově vydaných v nakladatelství LEVYN, z nichž poslední je svazek obsahující Šlejharovu románovou prvotinu Florian Bílek, mlynář z Myšic a pozdější román Lípa.

Upozornil na ošidnost jednoznačného zařazování J. K. Šlejhara mezi představitele naturalismu a na vývoji jeho tvorby demonstroval rostoucí tendenci autorových próz nejen objektivně zobrazovat tragické situace v osudech jedinců, ale i detailně analyzovat intenzivní vnitřní prožívání takových situací, což umožňuje číst Šlejharovy prózy jako symbolické obrazy lidské tragiky. V této souvislosti podtrhl význam manifestu České moderny, zdůrazňujícího individualitu tvůrce, a Šlejharovu tvorbu definoval jako jedinečnou nejen v českém, ale i světovém uměleckém kontextu.

J. K. Šlejhara bohužel opomíjejí osnovy gymnaziální výuky české literatury a i univerzitním studentům se prostor pro starší literaturu postupně zužuje. Cílem přednášky bylo autora studentům vyložit a tím podpořit akademické bádání o jeho díle.

Nakladatelství LEVYN děkuje Katedře bohemistiky FF UPOL za uspořádání tohoto setkání.
(text a foto Michaela Malinová)

Zahájení přednášky: J. Vrajová a Z. Beran

Zahájení přednášky: J. Vrajová a Z. Beran

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout